Lamb and Lion Lectures

Sjung från Bibeln - Sing from the Bible

Svenska

Välkommen till denna webbplats med text och musik till ett antal bibelvisor och annat textmaterial med biblisk anknytning.

En del är på svenska språket, annat på nytestamentlig grekiska, gammaltestamentlig hebreiska eller på annat språk.

Text och musik kan var och en ladda ned fritt. Vid framförande av sången och musik ska hänvisning göras till upphovsrättsinnehavaren/-na. Vid önskan om att reproducera materialet i någon form, ska alltid tillstånd inhämtas av upphovsrättsinnehavaren/-na.

Lamb and Lion Lectures är varumärkesskyddat hos Patent- och Registreringsverket. Varumärket ägs av Stacke Media AB (VAT nummer: SE556792132401).

Lammet och Lejonet är inte två skilda figurer, utan en och samma, nämligen den uppståndne och förhärligade Kristus, så som han framställs i Uppenbarelsebokens femte kapitel.

Jag som står bakom denna webbplats heter Annika Stacke, och är präst i Svenska kyrkan.

English

Welcome to this website with texts and music to a number of songs and other textual items related to the Bible.

Some of them are in the Swedish language meant for Church usage. Others are based on Greek New Testament texts or Old Testament Hebrew texts and particularily composed for theological students, struggling, as they often are, acquiring knowledge in the biblical languages.

The material on the website is free to download for a personal use. At public performance, reference should be made to the copyright owners. If anyone desires to reproduce material from this website on any form, written permission should be obtained from the copyright owners.

Lamb and Lion Lectures is a registered trademark at the Swedish Intellectual Property Office), and owned by Stacke Media AB (VAT number: SE556792132401).

The Lamb and the Lion are not two different figures, but one and the same: the risen and glorified Christ, as he is depicted in the Book of Revelation, chapter 5.

The creator of this website is Annika Stacke, minister in the Church of Sweden.