Lamb and Lion Lectures

Svenska bibelvisor och andra texter

Budskapet i Bibeln tar vi ofta till oss i sjungen form. Kombinationen mellan ord och ton gör det mycket lättare för oss att minnas innehållet.

Här nedan finns länkar till några bibelvisor och psalmer som jag skrivit och/eller bearbetat. Några kyrkomusiker har varit vänliga att bistå med värdefull hjälp vad gäller tonsättning, och deras namn finns omnämnda. I vissa fall är det jag själv, Annika Stacke, präst i Svenska kyrkan, som skrivit musiken.

Skulle det vara problem att öppna nedanstående länkar, kan man också gå direkt till vår YouTube-kanal.

td>
Den glädje som jag ger kan ingen ta ifrån er Den glädje som jag ger kan ingen ta ifrån er (pdf) Sång och piano: Johanna Andersson
Jesus slog följe med mig Jesus slog följe med mig (Lukas 24:13-35) (pdf) Sång och piano: Johanna Andersson
Himmelriket är som ett senapskorn Senapskornet (Matt 13:31-32 (pdf) Sång: Johanna Andersson; orgel: Victoria Krondal (YouTube)
Frälsning är frihet, friskhet och framtid Frälsning är frihet, friskhet och framtid (pdf) Sång: Theresia Winding, Sigvard Nyqvist och Johanna Andersson.
Orgel: Victoria Krondal
(YouTube )
Befrielse för de fångna Befrielse för de fångna (Luk 4:18-19) (pdf) Sång: Johanna Andersson; orgel: Victoria Krondal (YouTube)
Skarpare än något tveeggat svärd Skarpare än något tveeggat svärd (Hebr 4:12-16)(pdf) Sång till egen tonsättning: Theresia Winding (YouTube)
Var inte rädd! (Upp 1:17-19) Tonsättning finns till denna bibelvisa. Vid intresse att ta del av den, vänligen kontakta oss.
Andens frukt Andens frukt (Gal 5:22-23) (pdf) mid audio file
Ordet hörare och dess görare Ordets hörare och dess görare (Jak 1:22) (pdf) mid audio file
Dina döda ska levaDina döda ska leva (Jes 26:19) (pdf)
Du som är tyngd av bördor Du som är tyngd av bördor (Matt 11:28) (pdf) Sång och flygel: Victoria Krondal (YouTube)
Du såg mig innan jag föddes Du såg mig innan jag föddes (Psalt 139:16) (pdf) Sång: Johanna Andersson; flygel: Sigvard Nyqvist (YouTube)
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig Dina tankar, o Gud, är för höga för mig (Psalt 139:17-18) (pdf) Sång: Johanna Andersson; flygel: Sigvard Nyqvist (YouTube)
Hebreiska alfabetet Ingen kan rycka något ur min hand (Jes 43:10-13) (pdf) mid audio file
Hebreiska alfabetet Hebreiska alfabetet (pdf) mid audio file
Motiv från Psaltarpsalmen 68 Ej tonsatt.
Effata! Öppna dig! (Mark 7 och Upp 3) Ej tonsatt.
Säg inte att du är för ung! (Jer kap 1 och 20) Ej tonsatt.
Vår tid och Guds Ej tonsatt.