Lamb and Lion Lectures

Svenska bibelvisor och andra texter

Budskapet i Bibeln tar vi ofta till oss i sjungen form. Kombinationen mellan ord och ton gör det mycket lättare för oss att minnas innehållet.

Här nedan finns länkar till några bibelvisor och psalmer som arbetskamrater eller jag skrivit och/eller bearbetat. Några kyrkomusiker har varit vänliga att bistå med värdefull hjälp vad gäller tonsättning, och deras namn finns omnämnda. I vissa fall är det jag själv, Annika Stacke, präst i Svenska kyrkan, som skrivit musiken. Ett särskilt tack till Per Gunnar Petersson för hans stora stöd och konstruktiva synpunkter i arbetet.

Värt att notera att många av dessa bibelvisor är att betrakta som arbetsmaterial, där text och/eller musik är under pågående översyn (och förhoppningsvis förbättring). Skulle ändå någon bli inspirerad av dem, så är vi glada - och i så fall, hör gärna av dig!

Skulle det vara problem att öppna nedanstående länkar, kan man också gå direkt till vår YouTube-kanal.

td>
Alla som kommer till dig ska jubla utav glädje Alla som kommer till dig ska jubla utav glädje (omkväde) (pdf) Alla som kommer till dig ska jubla utav glädje YouTube
I det heliga korsets tecken I det heliga korsets tecken (pdf)
Himlen kommer hit till oss Himlen kommer hit till oss (pdf)
Bråka med Gud Bråka med Gud (pdf)
Den glädje som jag ger kan ingen ta ifrån er Den glädje som jag ger kan ingen ta ifrån er (pdf) Sång och piano: Johanna Andersson
Jesus slog följe med mig Jesus slog följe med mig (Lukas 24:13-35) (pdf) Sång och piano: Johanna Andersson
Himmelriket är som ett senapskorn Senapskornet (Matt 13:31-32 (pdf) Sång: Johanna Andersson; orgel: Victoria Krondal (YouTube)
Frälsning är frihet, friskhet och framtid Frälsning är frihet, friskhet och framtid (pdf) Sång: Theresia Winding, Sigvard Nyqvist och Johanna Andersson.
Orgel: Victoria Krondal
(YouTube )
Befrielse för de fångna Befrielse för de fångna (pdf) Sång: Johanna Andersson; orgel: Victoria Krondal (YouTube)
Skarpare än något tveeggat svärd Skarpare än något tveeggat svärd (Hebr 4:12-16)(pdf) Sång till egen tonsättning: Theresia Winding (YouTube)
Var inte rädd Var inte rädd! (Upp 1:17-19) Var inte rädd! Sång till egen tonsättning: Jakob Törefors (m4a)
Andens frukt Andens frukt (Gal 5:22-23) (pdf) mid audio file
Ordet hörare och dess görare Ordets hörare och dess görare (Jak 1:22) (pdf) mid audio file
Dina döda ska levaDina döda ska leva (Jes 26:19) (pdf)
Du som är tyngd av bördor Du som är tyngd av bördor (Matt 11:28) (pdf) Sång och flygel: Victoria Krondal (YouTube)
Du såg mig innan jag föddes Du såg mig innan jag föddes (Psalt 139:16) (pdf) Sång: Johanna Andersson; flygel: Sigvard Nyqvist (YouTube)
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig Dina tankar, o Gud, är för höga för mig (Psalt 139:17-18) (pdf) Sång: Johanna Andersson; flygel: Sigvard Nyqvist (YouTube)
Ingen kan rycka något ur min hand Ingen kan rycka något ur min hand (Jesaja 43:10-13) (pdf) Sång och piano: Lillemor Gradin
Synden söndrar, lagen lagar Synden söndrar, lagen lagar (pdf)
Hebreiska alfabetet Hebreiska alfabetet (pdf) mid audio file
Från urtid är molnet Guds farkost och skrud Från urtid är molnet Guds farkost och skrud. (Motiv från Psaltaren 68 tillägnade en vän på 68-årsdagen) (pdf)
Med sång vill jag lova och prisa min Gud (Motiv från Psaltaren 69 en vän på 69-årsdagen) (pdf) Sång och piano: Theresia Winding (YouTube)
Det som Kristus har öppnat kan ingen mer stänga (Mark 7 och Upp 3)
Säg inte att du är för ung! Säg inte att du är för ung! (Jer kap 1 och 20) (pdf) Sång och piano: Theresia Winding (YouTube)
Vår tid och Guds Under tonsättning.